Jesteśmy w katalogu:


DUWENT
Cezary Duliński
02-871 Warszawa, ul. Karczunkowska 24c
NIP 951-158-08-88
Internet: www.dulinski.com.pl
E-mail: wentylacja@dulinski.com.pl

tel. 022 644 53 80, 022 644 53 82

Karol Duliński
601-212-815

Cezary Duliński
607-212-099