Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.
Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.


Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.
Skrzynki czerpne do UGWD (SkCz/D)

Skrzynki czerpne stanowią wyposażenie dodatkowe aparatów ogrzewczo-wentylacyjnych UGW/D. Służą do:
  • czerpania powietrza świeżego, obiegowego lub ich mieszaniny w dowolnym stosunku;
  • oczyszczenia powietrza w filtrze klasy EU - 2.

 

Skrzynki czerpne do UGWO (SkCz/O)

Skrzynki czerpne mogą stanowić dodatkowe wyposażenie aparatów grzewczo-wentylacyjnych UGW/O. Dla aparatów UGW/O wielkości 0÷3 stosowanie skrzynek należy uzgodnić z producentem.
Skrzynki służą do:
  • mieszania w dowolnym stosunku powietrza świeżego i obiegowego;
  • wstępnego oczyszczania powietrza (tylko dla wielkości 4÷9)


Skrzynki czerpne do UGWS (SkCz/S)

Skrzynki czerpne mogą stanowić dodatkowe wyposażenie aparatów grzewczo-wentylacyjnych sufitowych UGW/S i UGW/MS. Dla UGW/MS stosowanie skrzynek należy uzgodnić z producentem.
Skrzynki służą do:
  • mieszania w dowolnym stosunku powietrza świeżego i obiegowego;
  • wstępnego oczyszczania powietrza (tylko dla aparatów UGW/S)