Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.
Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.


Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.
Nagrzewnice elektryczne (NE)

Nagrzewnice ramowe służą do ogrzewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

W skład nagrzewnic wchodzą:
 • rama zewnętrzna z kołnierzami przystosowanymi do łączenia z kanałami wentylacyjnymi;
 • elementy grzejne z nawalcowanym ożebrowaniem aluminiowym o średnicy zewnętrznej elementu D=28 mm i rozstawieniu żeber s=2,8 mm;


Nagrzewnice lamelowe (NBW)

Lamelowe wymienniki ciepła służą do ogrzewania i chłodzenia powietrza w procesach wentylacji i klimatyzacji. W zależności od czynnika zasilającego wymienniki pracują jako:
 • nagrzewnice wodne,
 • chłodnice wodne (glikolowe).
Wymiennik zbudowany jest z części ożebrowanej (lamelowej) obudowanej ramą z blachy stalowej ocynkowanej. Czynnik jest doprowadzony i odprowadzony przy pomocy kolektorów. Część ożebrowana wykonana jest z folii aluminiowej o grubości 0,2 mm oraz rurek miedzianych 16 x 1 mm.Nagrzewnice lamelowe wodne (NLW 16)

Nagrzewnice lamelowe służą do ogrzewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Typoszereg nagrzewnic zawiera 18 wielkości o powierzchni napływu od 0,057 m do 2,16 m Wskład nagrzewnic wchodzą:
 • rama z kołnierzami
 • lamelowy wymiennik ciepła wykonywany z rurek miedzianych o średnicy zewnętrznej grubości ścianek 1 mm oraz lamel aluminiowych o rozstawieniu s=2,5mm.
 • kolektory z króćcami.

Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.

Nagrzewnice parowe (NP)

Typoszereg nagrzewnic zawiera 6 wielkości o powierzchni napływu od 0,157 m2 do 1,6m2 wykonywane jako dwu lub trzy rzędowe. Zastosowana konstrukcja umożliwia łączenie nagrzewnic w zestawy cztero lub pięcio rzędowe.
W skład nagrzewnic wchodzą:
 • rama zewnętrzna z kołnierzami przystosowanymi do łączenia z kanałami wentylacyjnymi;
 • elementy grzejne wykonane z rurek bimetalowych wysokożebrowanych tzn.
 • stalowych rurek z nawalcowanym spiralnie ożebrowaniem aluminiowym;kolektorów z króćcami.


Nagrzewnice parowe (P)

zamienne dla NAGRZEWNIC TYPU - P wykonanych w/g BN-70/8962-01.

Typoszereg nagrzewnic zawiera 12 wielkości o powierzchni napływu powietrza od 0,2 do 3,3 m˛ wykonywane jako jedno lub dwu rzędowe. Zastosowana konstrukcja umożliwia łączenie nagrzewnic w zestawy o trzech lub większej ilości rzędów. W nagrzewnicach zachowano zgodnie z BN-70/8962-01 wymiary następujących elementów:
 • ram;
 • otworów dla napływu powietrza; - rozstawu otworów do skręcania z przylegającymi elementami instalacji.
W nagrzewnicy dwurzędowej wprowadzono jeden króciec zasilający i jeden powrotny (kondensatu). Zastosowanie lepszych wysokosprawnych bimetalowych elementów grzewczych tzn. stalowych rurek z nawalcowanym spiralnie ożebrowaniem aluminiowym pozwala na uzyskanie ~10% większych wydajności cieplnych niż nagrzewnic wykonanych w/g BN-70/8962-01.

Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.

Nagrzewnice wodne (NW)

Typoszereg nagrzewnic zawiera 8 wielkości o powierzchni napływu od 0,063 m2 do 1,6 m2 wykonywane jako dwu lub trzyrzędowe. Zastosowana konstrukcja umożliwia łączenie nagrzewnic w zestawy cztero, pięcio lub więcej rzędowe.
W skład nagrzewnic wchodzą:
 • rama zewnętrzna z kołnierzami przystosowanymi do łączenia z kanałami wentylacyjnymi;
 • elementy grzejne wykonane z rurek bimetalowych wysokożebrowanych tzn. stalowych rurek z nawalcowanym spiralnie ożebrowaniem aluminiowym;
 • kolektory z króćcami.

Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.

Nagrzewnice wodne (W)

zamienne dla NAGRZEWNIC TYPU - W wykonanych w/g BN-70/8962-01

Typoszereg nagrzewnic zawiera 11 wielkości o powierzchni napływu powietrza od 0,15 do 2,2 m˛ wykonywane jako jedno lub dwu rzędowe. Zastosowana konstrukcja umożliwia łączenie nagrzewnic w zestawy o trzech lub większej ilości rzędów.

 • ram;
 • otworów dla napływu powietrza;
 • rozstawu otworów do skręcania z przylegającymi elementami instalacji.
W nagrzewnicach JUWENT - W w/g BN-70/8962-01 poprawiono:
 • wielkości średnic króćców zasilania i powrotu wody grzewczej, dla uzyskania właściwych prędkości przepływu
 • w nagrzewnicach II rzędowych zastosowano jeden króciec zasilania i jeden króciec powrotu czynnika grzewczego
 • wyeliminowano nieszczelności przegród w kolektorach występujące w nagrzewnicach typu W wykonywanych dotychczas w/g BN-70/8962-01.
Dodatkowymi zaletami nagrzewnic zamiennych JUWENT - W w/g BN-70/8962-01 są:
 • zastosowanie lepszych wysokosprawnych bimetalowych elementów grzewczych tzn. stalowych rurek z nawalcowanym spiralnie ożebrowaniem aluminiowym.
 • możliwość zwiększenia powierzchni wymiany ciepła o ~ 20% przy zachowaniu wymiarów zewnętrznych.
 • zwiększenie współczynnika wymiany ciepła w nagrzewnicach II rzędowych przez wprowadzenie zasady rozmieszczenia rurek w szachownicę.
Wprowadzone zmiany umożliwiają [po uzgodnieniu z producentem] dostarczenie nagrzewnic o wydajnościach cieplnych większych o ~ 30% od nagrzewnic typu \"W\" wykonywanych w/g BN-70/8962-01. Wykonywane standardowo nagrzewnice JUWENT-W posiadają wydajności ciepła o ~10% większe od nagrzewnic typu W. Dane dotyczące zwiększanych o ~30% wydajności ciepła i związanych z tym innych parametrów należy uzgodnić z producentem. Wykonanie standardowe nie wymaga uzgodnień.