Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.
Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.


Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.
Centrale klimatyzacyjne podwieszane (CP)

Centrale klimatyzacyjne podwieszane typu CP są urządzeniami umożliwiającymi wszechstronną obróbkę powietrza w układach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w zakresie wydajności 500-4300 m3/h, a w układach grzewczych do 5500m3/h. Z uwagi na małe gabaryty a zwłaszcza wysokość oraz niską masę szczególnie nadają się do montażu ponad stropem podwieszonym. Mogą być również montowane na ścianach bocznych pomieszczeń lub w kanałach podpodłogowych.


Centrale kompaktowe (CK)

Centrale klimatyzacyjne wolnostojące typu CK są urządzeniami umożliwiającymi wszechstronną obróbkę powietrza w zakresie wydajności od 2000 m3/h. Mogą być stosowane we wszystkich obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej, w których występuje zapotrzebowanie na utrzymanie temperatury, wilgotności i czystości powietrza w ściśle określonych granicach. Do typowych obiektów zastosowania central CK należą hale przemysłowe, hale handlowe, domy towarowe, magazyny, sale widowiskowe, obiekty uzdrowiskowe i szpitale.

Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.

Centrale średniej i wysokiej wydajności, centrale dachowe do pracy w warunkach zewnętrznych CS,CM,CZ

Poniższe dane stanowią poszerzenie katalogu central klimatyzacyjnych typu CP (podwieszanych) oraz CK (kompaktowych). Zawarte tu wersje central znacznie poszerzają zakres wydajności oraz możliwości zastosowania central klimatyzacyjnych \"JUWENT\", a ich szczególne odmiany ujęte są w następujących grupach
  • centrale CS - o wydajności od ok. 15.000 m3/h do maks.102.000 m3/h
  • centrale CM - o wydajności od ok. 40.000 m3/h do maks.195.000 m3/h
  • centrale CZ - dachowe o wydajności od ok. 15.000 m3/h do maks.100.000 m3/h
(potrzeby w zakresie mniejszych wydajności zaspokaja dachowa wersja central kompaktowych o oznaczeniu CKD lub CKZ)

Odmianami podstawowymi systemu są centrale CS. Grubość obudowy central CS wynosi 50 mm. Centrale dachowe CZ bazują wymiarowo na wybranych wewnętrznych przekrojach poprzecznych central CS i wykorzystują praktycznie te same elementy wewnętrzne do obróbki powietrza, jednakże posiadają obudowę o doskonalszych własnościach termoizolacyjnych i akustycznych (wełna mineralna 70 mm), przystosowaną do zewnętrznych warunków atmosferycznych.

Centrale CM (grubość obudowy 50 mm) przeznaczone do pracy przy wysokich wydajnościach powietrza wykonywane są na specjalne życzenie po uzgodnieniu z producentem.


Dachowe aparaty grzewczo - wentylacyjne (DAWGn)

Aparaty ogrzewczo - wentylacyjne przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów, hal produkcyjnych oraz innych pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach parterowych lub na ostatniej kondygnacji budynków kilkukondygnacyjnych. Stosuje się je na ogół wtedy, gdy pomieszczenie trzeba ogrzewać zimą w recyrkulacji, a latem wymagane jest dostarczenie świeżego powietrza. Aparaty są montowane na dachu hali, przy czym część zawierająca czerpnię powietrza recyrkulacyjnego, nagrzewnicę oraz nawiewnik znajduje się poniżej sufitu hali.


Dachowe aparaty grzewczo - wentylacyjne (DAWGO)

Aparaty ogrzewczo - wentylacyjne przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów, hal produkcyjnych oraz innych pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach parterowych lub na ostatniej kondygnacji budynków kilkukondygnacyjnych. Stosuje się je na ogół wtedy, gdy pomieszczenie trzeba ogrzewać zimą przy nawiewie powietrza zewnętrznego.

Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.

Dachowe aparaty grzewczo - wentylacyjne - rozwiązanie nietypowe (DAWG)

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie projektantom, instalatorom oraz inwestorom możliwości uzyskania niestandardowych rozwiązań instalacyjnych przy wykorzystaniu standardowych zespołów aparatów DAWG. W odniesieniu do zastosowania chłodnic oraz rozgałęzień nawiewu możliwości te odnoszą się do wszystkich odmian aparatów tj. DAWGn, DAWGo, DAWGn/w.

 

Dachowe aparaty grzewczo-wentylacyjne (DAWGN/W)

Dachowe aparaty wentylacyjno grzewcze przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów, hal produkcyjnych oraz innych pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach parterowych lub na ostatniej kondygnacji budynków kilkukondygnacyjnych. Stosuje się je na ogół wtedy, gdy pomieszczenie trzeba ogrzewać zimą w recyrkulacji, a latem wymagane jest dostarczenie świeżego powietrza. Aparaty są montowane na dachu hali, przy czym część zawierająca czerpnię powietrza recyrkulacyjnego, nagrzewnicę oraz nawiewnik znajduje się poniżej sufitu hali. Nawiew powietrza z góry w kierunku posadzki, pionowo lub pod pewnym kątem, ogranicza niekorzystne rozwarstwienie temperatury powietrza w hali, obniżając straty ciepła przez strop i jednocześnie podnosząc temperaturę w strefie przebywania ludzi. Powietrze nawiewane jest bezprzeciągowo i równomiernie za pomocą nawiewnika wirowego nastawianego siłownikiem sterowanym z zespołu automatyki. Zespół automatyki zawiera komplet aparatury do regulacji temperatury powietrza w hali wraz z koniecznymi zabezpieczeniami bezawaryjnej pracy, programowalnym okresowym obniżaniem tej temperatury wykorzystywanym w okresie upałów letnich do nocnego wychładzania hali oraz możliwością stopniowej lub bezstopniowej regulacji obrotów wentylatora, a także sterowanie nawiewnika wirowego.


Podstropowy aparat grzewczy (wersja recyrkulacyjna) (PAWGr)

Podstropowe aparaty grzewczo - recyrkulacyjne przeznaczone są do ogrzewania lub chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń handlowych, magazynów, hal produkcyjnych itp. Aparaty są montowane pod stropem hali. Nawiew powietrza z góry w kierunku posadzki, pionowo lub pod pewnym kątem, ogranicza niekorzystne rozwarstwienie temperatury powietrza w hali, obniżając straty ciepła przez strop i jednocześnie podnosząc temperaturę w strefie przebywania ludzi. Powietrze nawiewane jest bezprzeciągowo i równomiernie za pomocą nawiewnika wirowego nastawianego siłownikiem sterowanym z zespołu automatyki. Zespól automatyki zawiera komplet aparatury do regulacji temperatury powietrza w hali wraz z koniecznymi zabezpieczeniami bezawaryjnej pracy, programowalnym nastawem tej temperatury oraz możliwością stopniowej lub bezstopniowej regulacji obrotów wentylatora, a także sterowanie nawiewnika wirowego.


Podstropowy aparat grzewczy (wersja z recyrkulacją powietrza) (PAWGr/c)

Podstropowe aparaty wentylacyjno grzewcze przeznaczone są do ogrzewania lub chłodzenia oraz wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów, hal produkcyjnych i.t.p. Stosuje się je na ogół wtedy, gdy pomieszczenie wentylowane dopuszcza pracę przy częściowym lub pełnym wykorzystaniu powietrza recyrkulacyjnego. Aparaty są montowane pod stropem hali, przy czym część zawierająca czerpnię powietrza recyrkulacyjnego, nagrzewnicę (chłodnicę) oraz nawiewnik znajduje się poniżej stropu hali. Nawiew powietrza z góry w kierunku posadzki, pionowo lub pod pewnym kątem, ogranicza niekorzystne rozwarstwienie temperatury powietrza w hali, obniżając straty ciepła przez strop i jednocześnie podnosząc temperaturę w strefie przebywania ludzi. Powietrze nawiewane jest bezprzeciągowo i równomiernie za pomocą nawiewnika wirowego nastawianego siłownikiem sterowanym z zespołu automatyki. Zespól automatyki zawiera komplet aparatury do regulacji temperatury powietrza w hali wraz z koniecznymi zabezpieczeniami bezawaryjnej pracy, programowalnym okresowym obniżaniem tej temperatury wykorzystywanym w okresie upałów letnich do nocnego wychładzania hali oraz możliwością stopniowej lub bezstopniowej regulacji obrotów wentylatora, a także sterowanie nawiewnika wirowego.


Urządzenie grzewczo-wentylacyjne z odzyskiem ciepła (ZW)

Urządzenie grzewczo-wentylacyjne z odzyskiem ciepła to urządzenie nawiewno-wywiewne umożliwiające mechaniczną wentylacje powietrzem zewnętrznym z jednoczesnym odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego z pomieszczeń, jest on elementem składowym wentylacji pomieszczeń na którą składa się sieć kanałów, tłumiki, przepustnice i inne elementy montażowo-wykończeniowe. Wszystkie elementy towarzyszące powinny być przewidziane w konstrukcji nowego lub remontowanego budynku.