Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.
Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.


Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.
Aparat ogrzewczo-wentylacyjny (UGW/O 3-PLUS)

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny z wentylatorem osiowym przeznaczony jest do ogrzewania i wentylacji pomieszczeń takich jak: hale przemysłowe, warsztaty, magazyny, pawilony handlowe, szklarnie itp. Przystosowany jest w zasadzie do pracy na powietrzu obiegowym, inne zastosowania wymagają oddzielnego rozpatrzenia warunków pracy.

 

Aparaty grzewcze olejowe (AGO)

Aparaty grzewcze olejowe służą do ogrzewania powietrzem wszelkiego rodzaju pomieszczeń przestrzennych typu: hale, magazyny, warsztaty, szklarnie, itp. Można je też używać do wentylacji w/w pomieszczeń. Konstrukcja aparatów przystosowana jest do dowolnego ustawienia urządzenia w pomieszczeniu.

Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.

Aparaty ogrzewczo-chłodzące (UGCH)

Aparaty ogrzewczo-chłodzące przeznaczone są do ogrzewania i chłodzenia powietrza pomieszczeń takich jak: pawilony handlowe, sklepy, supermarkety i wszędzie tam, gdzie jest potrzeba ogrzewania pomieszczeń w okresie grzewczym i chłodzenia latem. W urządzeniu funkcja chłodzenia jest wymiarująca dla wymienników ciepła. Powoduje to równocześnie możliwość ogrzania pomieszczeń przy zasileniu wodą o obniżonych temperaturach. Aparaty powinny być umieszczane na wysokości max 4 m.


Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne (UGW/O 0-3)

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne z wentylatorami osiowymi przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji wnętrz pomieszczeń takich jak: hale przemysłowe, warsztaty, magazyny, pawilony handlowe, szklarnie itp. Przystosowane są w zasadzie do pracy na powietrzu obiegowym inne zastosowania wymagają oddzielnego rozpatrzenia warunków pracy.

Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne (UGW/O 4-9)

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne z wentylatorami osiowymi przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń jak hale przemysłowe, warsztaty, magazyny, pawilony handlowe, szklarnie itp. Przystosowane są w zasadzie do pracy na powietrzu obiegowym, zastosowanie skrzynki czerpnej ogranicza wydajność aparatu zgodnie z danymi podanymi w karcie Sk. Cz./O.


Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne elektryczne (AGE)

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne z wentylatorami osiowymi przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji takich pomieszczeń jak hale przemysłowe, magazyny, hurtownie, szklarnie itp.


Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne sufitowe (UGW/MS)

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne sufitowe służą do ogrzewania i wentylacji pomieszczeń takich jak: hale przemysłowe, warsztaty, magazyny, pawilony handlowe itp. Nawiew powietrza realizowany jest z kierunku sufitu do strefy przebywania ludzi. Przystosowane są do pracy na powietrzu obiegowym. Inne zastosowania wymagają oddzielnego rozpatrzenia warunków pracy.


Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne sufitowe (UGW/S)

Czerpnie dachowe służą do czerpania powietrza świeżego i jednoczesnego zabezpieczania obiektu przed opadami atmosferycznymi. Przystosowane są do połączenia z podstawami dachowymi PD/MS i PD/S.


Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne ścienne z dolnym wypływem (UGW/D)

Aparaty służą do ogrzewania lub ogrzewania i wentylacji hal przemysłowych, magazynów itp. Konstrukcyjnie aparaty przystosowane są do zawieszania na ścianach lub słupach konstrukcyjnych na wysokości umożliwiającej bezpośredni nawiew powietrza do strefy ogrzewanej.


Chłodnie wentylatorowe (CHW)

Chłodnie wentylatorowe służą do chłodzenia cieczy, w tym głównie ciepłej wody, powietrzem zewnętrznym. Stosuje się je w zakładach przemysłowych, procesach produkcyjnych wymagających chłodzenia czynników chłodniczych i w innych obiektach, gdzie zachodzi potrzeba obniżania temperatury cieczy. Chłodnie są przystosowane do umieszczania na zewnątrz budynków.


Konwektor wentylatorowy podokienny (KW)

Konwektor wentylatorowy przeznaczony jest do ogrzewania i wentylacji wnętrz pomieszczeń wymagających więcej niż dwie wymiany na godzinę. Dotyczy to głównie pomieszczeń w lokalach użyteczności publicznej takich jak: szkoły, świetlice, biura itp.