Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.
Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.


Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.
Wentylator dachowy z pionowym wylotem (WDV)

Wentylator dachowy z pionowym wypływem powietrza służy do usuwania powietrza z hal produkcyjnych, magazynów, pawilonów handlowych itp. Usuwane powietrze nie może być zanieczyszczone oparami i gazami agresywnymi oraz pyłami o stężeniu przekraczającym 0,3 g/m3, a temperatura powietrza nie powinna przekraczać 50°C.

Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.

Wentylatory dachowe (WD)

Wentylatory wielkości 16, 20, 31,5 dostarczane są z silnikami trójfazowymi dwubiegowymi o obrotach ~900/1400 obr/min. Wentylatory wielkości 25 z silnikami trójfazowymi i o obrotach ~900 obr/min albo ~1400 obr/min. Wentylatory wielkości 40 z silnikami trójfazowymi i o obrotach ~670 obr/min albo ~900 obr/min. Dopuszczalna temperatura usuwanego powietrza wynosi 50°C.


Wentylatory dachowe (WD-40 PLUS)

Wentylator dachowy WD-40 PLUS służy do usuwania powietrza z hal produkcyjnych, magazynów, pawilonów handlowych itp. Usuwane zużyte powietrze może być zanieczyszczone oparami i gazami korodującymi oraz pyłami w granicach dopuszczalnych przepisami ze względu na ochronę środowiska.

Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.

Wentylatory dachowe (WD-63)

Wentylatory dachowe WD-63 przeznaczone są do usuwania powietrza z dużych hal produkcyjnych, magazynów, itp. Usuwane powietrze nie może być zanieczyszczone oparami i gazami.


Wentylatory dachowe osiowe (OWD)

Wentylatory OWD przeznaczone są do bezpośredniego usuwania powietrza z pod stropu lub przez tłumik akustyczny. Wentylatory OWD dostarczane są z silnikami trójfazowymi o obrotach 625-2300 obr/min oraz jednofazowymi.


Wentylatory dachowe przeciwwybuchowe (WDEx)

Wentylatory dachowe przeciwwybuchowe typ WDEx przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń w których mogą powstawać mieszaniny wybuchowe palnych gazów i par cieczy z powietrzem. Mogą być stosowane w takich pomieszczeniach jak: acetylenownie, malarnie, pralnie chemiczne, magazyny chemiczne, itp.