Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.
Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.

tel. kom. 607-212-099

tel. 22 644-53-80

fax. 22 644-53-82


Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.
Przepustnica wielopłaszczyznowa (PWN)

Przepustnice wielopłaszczyznowe typu PWN służą do regulacji strumieni objętości powietrza w instalacjach wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych. Regulacja wydajności może być realizowana automatycznie poprzez zamontowany bezpośrednio na przepustnicy siłownik - bądź ręcznie.