Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.
Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.


Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.
Czerpnia dachowa do UGW/S i UGW/MS (CZD/s CZD/MS)

Czerpnie dachowe służą do czerpania powietrza świeżego i jednoczesnego zabezpieczania obiektu przed opadami atmosferycznymi. Przystosowane są do połączenia z podstawami dachowymi PD/MS i PD/S.

Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.

Zespolona czerpnia powietrza (ZCP)

Zespolone czerpnie powietrza stosowane są:
  • jako elementy zaczerpu powietrza świeżego w układach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
  • do zabudowy nawiewnych otworów aeracyjnych (wietrzników), co pozwala na uzyskanie dużych wymian powietrza w zakładach przemysłowych o znacznych obciążeniach cieplnych (bez potrzeby stosowania urządzeń wentylacji mechanicznej).