Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.
Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.
Wentylator kanałowy, wentylator dachowy, promieniowy.
Nagrzewnice elektryczne (NE)

Nagrzewnice ramowe służą do ogrzewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

W skład nagrzewnic wchodzą:
 • rama zewnętrzna z kołnierzami przystosowanymi do łączenia z kanałami wentylacyjnymi;
 • elementy grzejne z nawalcowanym ożebrowaniem aluminiowym o średnicy zewnętrznej elementu D=28 mm i rozstawieniu żeber s=2,8 mm;

photo place
Nagrzewnice lamelowe (NBW)

Lamelowe wymienniki ciepła służą do ogrzewania i chłodzenia powietrza w procesach wentylacji i klimatyzacji. W zależności od czynnika zasilającego wymienniki pracują jako:
 • nagrzewnice wodne,
 • chłodnice wodne (glikolowe).
Wymiennik zbudowany jest z części ożebrowanej (lamelowej) obudowanej ramą z blachy stalowej ocynkowanej. Czynnik jest doprowadzony i odprowadzony przy pomocy kolektorów. Część ożebrowana wykonana jest z folii aluminiowej o grubości 0,2 mm oraz rurek miedzianych 16 x 1 mm.


photo place
Nagrzewnice lamelowe wodne (NLW 16)

Nagrzewnice lamelowe służą do ogrzewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Typoszereg nagrzewnic zawiera 18 wielkości o powierzchni napływu od 0,057 m do 2,16 m Wskład nagrzewnic wchodzą:
 • rama z kołnierzami
 • lamelowy wymiennik ciepła wykonywany z rurek miedzianych o średnicy zewnętrznej grubości ścianek 1 mm oraz lamel aluminiowych o rozstawieniu s=2,5mm.
 • kolektory z króćcami.

photo place
Nagrzewnice parowe (NP)

Typoszereg nagrzewnic zawiera 6 wielkości o powierzchni napływu od 0,157 m2 do 1,6m2 wykonywane jako dwu lub trzy rzędowe. Zastosowana konstrukcja umożliwia łączenie nagrzewnic w zestawy cztero lub pięcio rzędowe.
W skład nagrzewnic wchodzą:
 • rama zewnętrzna z kołnierzami przystosowanymi do łączenia z kanałami wentylacyjnymi;
 • elementy grzejne wykonane z rurek bimetalowych wysokożebrowanych tzn.
 • stalowych rurek z nawalcowanym spiralnie ożebrowaniem aluminiowym;kolektorów z króćcami.

photo place
Nagrzewnice parowe (P)

zamienne dla NAGRZEWNIC TYPU - P wykonanych w/g BN-70/8962-01.

Typoszereg nagrzewnic zawiera 12 wielkości o powierzchni napływu powietrza od 0,2 do 3,3 m˛ wykonywane jako jedno lub dwu rzędowe. Zastosowana konstrukcja umożliwia łączenie nagrzewnic w zestawy o trzech lub większej ilości rzędów. W nagrzewnicach zachowano zgodnie z BN-70/8962-01 wymiary następujących elementów:
 • ram;
 • otworów dla napływu powietrza; - rozstawu otworów do skręcania z przylegającymi elementami instalacji.
W nagrzewnicy dwurzędowej wprowadzono jeden króciec zasilający i jeden powrotny (kondensatu). Zastosowanie lepszych wysokosprawnych bimetalowych elementów grzewczych tzn. stalowych rurek z nawalcowanym spiralnie ożebrowaniem aluminiowym pozwala na uzyskanie ~10% większych wydajności cieplnych niż nagrzewnic wykonanych w/g BN-70/8962-01.

photo place

Nagrzewnice wodne (NW)

Typoszereg nagrzewnic zawiera 8 wielkości o powierzchni napływu od 0,063 m2 do 1,6 m2 wykonywane jako dwu lub trzyrzędowe. Zastosowana konstrukcja umożliwia łączenie nagrzewnic w zestawy cztero, pięcio lub więcej rzędowe.
W skład nagrzewnic wchodzą:
 • rama zewnętrzna z kołnierzami przystosowanymi do łączenia z kanałami wentylacyjnymi;
 • elementy grzejne wykonane z rurek bimetalowych wysokożebrowanych tzn. stalowych rurek z nawalcowanym spiralnie ożebrowaniem aluminiowym;
 • kolektory z króćcami.

photo place

Nagrzewnice wodne (W)

zamienne dla NAGRZEWNIC TYPU - W wykonanych w/g BN-70/8962-01

Typoszereg nagrzewnic zawiera 11 wielkości o powierzchni napływu powietrza od 0,15 do 2,2 m˛ wykonywane jako jedno lub dwu rzędowe. Zastosowana konstrukcja umożliwia łączenie nagrzewnic w zestawy o trzech lub większej ilości rzędów.

 • ram;
 • otworów dla napływu powietrza;
 • rozstawu otworów do skręcania z przylegającymi elementami instalacji.
W nagrzewnicach JUWENT - W w/g BN-70/8962-01 poprawiono:
 • wielkości średnic króćców zasilania i powrotu wody grzewczej, dla uzyskania właściwych prędkości przepływu
 • w nagrzewnicach II rzędowych zastosowano jeden króciec zasilania i jeden króciec powrotu czynnika grzewczego
 • wyeliminowano nieszczelności przegród w kolektorach występujące w nagrzewnicach typu W wykonywanych dotychczas w/g BN-70/8962-01.
Dodatkowymi zaletami nagrzewnic zamiennych JUWENT - W w/g BN-70/8962-01 są:
 • zastosowanie lepszych wysokosprawnych bimetalowych elementów grzewczych tzn. stalowych rurek z nawalcowanym spiralnie ożebrowaniem aluminiowym.
 • możliwość zwiększenia powierzchni wymiany ciepła o ~ 20% przy zachowaniu wymiarów zewnętrznych.
 • zwiększenie współczynnika wymiany ciepła w nagrzewnicach II rzędowych przez wprowadzenie zasady rozmieszczenia rurek w szachownicę.
Wprowadzone zmiany umożliwiają [po uzgodnieniu z producentem] dostarczenie nagrzewnic o wydajnościach cieplnych większych o ~ 30% od nagrzewnic typu \"W\" wykonywanych w/g BN-70/8962-01. Wykonywane standardowo nagrzewnice JUWENT-W posiadają wydajności ciepła o ~10% większe od nagrzewnic typu W. Dane dotyczące zwiększanych o ~30% wydajności ciepła i związanych z tym innych parametrów należy uzgodnić z producentem. Wykonanie standardowe nie wymaga uzgodnień.


photo place


JUWENT - CENTRALE:

Centrale klimatyzacyjne podwieszane (CP)

Centrale klimatyzacyjne podwieszane typu CP są urządzeniami umożliwiającymi wszechstronną obróbkę powietrza w układach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w zakresie wydajności 500-4300 m3/h, a w układach grzewczych do 5500m3/h. Z uwagi na małe gabaryty a zwłaszcza wysokość oraz niską masę szczególnie nadają się do montażu ponad stropem podwieszonym. Mogą być również montowane na ścianach bocznych pomieszczeń lub w kanałach podpodłogowych.

Centrale kompaktowe (CK)

Centrale klimatyzacyjne wolnostojące typu CK są urządzeniami umożliwiającymi wszechstronną obróbkę powietrza w zakresie wydajności od 2000 m3/h. Mogą być stosowane we wszystkich obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej, w których występuje zapotrzebowanie na utrzymanie temperatury, wilgotności i czystości powietrza w ściśle określonych granicach. Do typowych obiektów zastosowania central CK należą hale przemysłowe, hale handlowe, domy towarowe, magazyny, sale widowiskowe, obiekty uzdrowiskowe i szpitale.

Centrale średniej i wysokiej wydajności, centrale dachowe do pracy w warunkach zewnętrznych CS,CM,CZ

Poniższe dane stanowią poszerzenie katalogu central klimatyzacyjnych typu CP (podwieszanych) oraz CK (kompaktowych). Zawarte tu wersje central znacznie poszerzają zakres wydajności oraz możliwości zastosowania central klimatyzacyjnych \"JUWENT\", a ich szczególne odmiany ujęte są w następujących grupach - centrale CS - o wydajności od ok. 15.000 m3/h do maks.102.000 m3/h - centrale CM - o wydajności od ok. 40.000 m3/h do maks.195.000 m3/h - centrale CZ - dachowe o wydajności od ok. 15.000 m3/h do maks.100.000 m3/h (potrzeby w zakresie mniejszych wydajności zaspokaja dachowa wersja central kompaktowych o oznaczeniu CKD lub CKZ) Odmianami podstawowymi systemu są centrale CS. Grubość obudowy central CS wynosi 50 mm. Centrale dachowe CZ bazują wymiarowo na wybranych wewnętrznych przekrojach poprzecznych central CS i wykorzystują praktycznie te same elementy wewnętrzne do obróbki powietrza, jednakże posiadają obudowę o doskonalszych własnościach termoizolacyjnych i akustycznych (wełna mineralna 70 mm), przystosowaną do zewnętrznych warunków atmosferycznych. Centrale CM (grubość obudowy 50 mm) przeznaczone do pracy przy wysokich wydajnościach powietrza wykonywane są na specjalne życzenie po uzgodnieniu z producentem.

Dachowe aparaty grzewczo - wentylacyjne (DAWGn)

Aparaty ogrzewczo - wentylacyjne przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów, hal produkcyjnych oraz innych pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach parterowych lub na ostatniej kondygnacji budynków kilkukondygnacyjnych. Stosuje się je na ogół wtedy, gdy pomieszczenie trzeba ogrzewać zimą w recyrkulacji, a latem wymagane jest dostarczenie świeżego powietrza. Aparaty są montowane na dachu hali, przy czym część zawierająca czerpnię powietrza recyrkulacyjnego, nagrzewnicę oraz nawiewnik znajduje się poniżej sufitu hali.

Dachowe aparaty grzewczo - wentylacyjne (DAWGO)

Aparaty ogrzewczo - wentylacyjne przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów, hal produkcyjnych oraz innych pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach parterowych lub na ostatniej kondygnacji budynków kilkukondygnacyjnych. Stosuje się je na ogół wtedy, gdy pomieszczenie trzeba ogrzewać zimą przy nawiewie powietrza zewnętrznego.

Dachowe aparaty grzewczo - wentylacyjne - rozwiązanie nietypowe (DAWG)

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie projektantom, instalatorom oraz inwestorom możliwości uzyskania niestandardowych rozwiązań instalacyjnych przy wykorzystaniu standardowych zespołów aparatów DAWG. W odniesieniu do zastosowania chłodnic oraz rozgałęzień nawiewu możliwości te odnoszą się do wszystkich odmian aparatów tj. DAWGn, DAWGo, DAWGn/w.

Dachowe aparaty grzewczo-wentylacyjne (DAWGN/W)

Dachowe aparaty wentylacyjno grzewcze przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów, hal produkcyjnych oraz innych pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach parterowych lub na ostatniej kondygnacji budynków kilkukondygnacyjnych. Stosuje się je na ogół wtedy, gdy pomieszczenie trzeba ogrzewać zimą w recyrkulacji, a latem wymagane jest dostarczenie świeżego powietrza. Aparaty są montowane na dachu hali, przy czym część zawierająca czerpnię powietrza recyrkulacyjnego, nagrzewnicę oraz nawiewnik znajduje się poniżej sufitu hali. Nawiew powietrza z góry w kierunku posadzki, pionowo lub pod pewnym kątem, ogranicza niekorzystne rozwarstwienie temperatury powietrza w hali, obniżając straty ciepła przez strop i jednocześnie podnosząc temperaturę w strefie przebywania ludzi. Powietrze nawiewane jest bezprzeciągowo i równomiernie za pomocą nawiewnika wirowego nastawianego siłownikiem sterowanym z zespołu automatyki. Zespół automatyki zawiera komplet aparatury do regulacji temperatury powietrza w hali wraz z koniecznymi zabezpieczeniami bezawaryjnej pracy, programowalnym okresowym obniżaniem tej temperatury wykorzystywanym w okresie upałów letnich do nocnego wychładzania hali oraz możliwością stopniowej lub bezstopniowej regulacji obrotów wentylatora, a także sterowanie nawiewnika wirowego.

Podstropowy aparat grzewczy (wersja recyrkulacyjna) (PAWGr)

Podstropowe aparaty grzewczo - recyrkulacyjne przeznaczone są do ogrzewania lub chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń handlowych, magazynów, hal produkcyjnych itp. Aparaty są montowane pod stropem hali. Nawiew powietrza z góry w kierunku posadzki, pionowo lub pod pewnym kątem, ogranicza niekorzystne rozwarstwienie temperatury powietrza w hali, obniżając straty ciepła przez strop i jednocześnie podnosząc temperaturę w strefie przebywania ludzi. Powietrze nawiewane jest bezprzeciągowo i równomiernie za pomocą nawiewnika wirowego nastawianego siłownikiem sterowanym z zespołu automatyki. Zespól automatyki zawiera komplet aparatury do regulacji temperatury powietrza w hali wraz z koniecznymi zabezpieczeniami bezawaryjnej pracy, programowalnym nastawem tej temperatury oraz możliwością stopniowej lub bezstopniowej regulacji obrotów wentylatora, a także sterowanie nawiewnika wirowego.

Podstropowy aparat grzewczy (wersja z recyrkulacją powietrza) (PAWGr/c)

Podstropowe aparaty wentylacyjno grzewcze przeznaczone są do ogrzewania lub chłodzenia oraz wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów, hal produkcyjnych i.t.p. Stosuje się je na ogół wtedy, gdy pomieszczenie wentylowane dopuszcza pracę przy częściowym lub pełnym wykorzystaniu powietrza recyrkulacyjnego. Aparaty są montowane pod stropem hali, przy czym część zawierająca czerpnię powietrza recyrkulacyjnego, nagrzewnicę (chłodnicę) oraz nawiewnik znajduje się poniżej stropu hali. Nawiew powietrza z góry w kierunku posadzki, pionowo lub pod pewnym kątem, ogranicza niekorzystne rozwarstwienie temperatury powietrza w hali, obniżając straty ciepła przez strop i jednocześnie podnosząc temperaturę w strefie przebywania ludzi. Powietrze nawiewane jest bezprzeciągowo i równomiernie za pomocą nawiewnika wirowego nastawianego siłownikiem sterowanym z zespołu automatyki. Zespól automatyki zawiera komplet aparatury do regulacji temperatury powietrza w hali wraz z koniecznymi zabezpieczeniami bezawaryjnej pracy, programowalnym okresowym obniżaniem tej temperatury wykorzystywanym w okresie upałów letnich do nocnego wychładzania hali oraz możliwością stopniowej lub bezstopniowej regulacji obrotów wentylatora, a także sterowanie nawiewnika wirowego.

Urządzenie grzewczo-wentylacyjne z odzyskiem ciepła (ZW)

Urządzenie grzewczo-wentylacyjne z odzyskiem ciepła to urządzenie nawiewno-wywiewne umożliwiające mechaniczną wentylacje powietrzem zewnętrznym z jednoczesnym odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego z pomieszczeń, jest on elementem składowym wentylacji pomieszczeń na którą składa się sieć kanałów, tłumiki, przepustnice i inne elementy montażowo-wykończeniowe. Wszystkie elementy towarzyszące powinny być przewidziane w konstrukcji nowego lub remontowanego budynku.

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny (UGW/O 3-PLUS)

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny z wentylatorem osiowym przeznaczony jest do ogrzewania i wentylacji pomieszczeń takich jak: hale przemysłowe, warsztaty, magazyny, pawilony handlowe, szklarnie itp. Przystosowany jest w zasadzie do pracy na powietrzu obiegowym, inne zastosowania wymagają oddzielnego rozpatrzenia warunków pracy.

Aparaty grzewcze olejowe (AGO)

Aparaty grzewcze olejowe służą do ogrzewania powietrzem wszelkiego rodzaju pomieszczeń przestrzennych typu: hale, magazyny, warsztaty, szklarnie, itp. Można je też używać do wentylacji w/w pomieszczeń. Konstrukcja aparatów przystosowana jest do dowolnego ustawienia urządzenia w pomieszczeniu.

Aparaty ogrzewczo-chłodzące (UGCH)

Aparaty ogrzewczo-chłodzące przeznaczone są do ogrzewania i chłodzenia powietrza pomieszczeń takich jak: pawilony handlowe, sklepy, supermarkety i wszędzie tam, gdzie jest potrzeba ogrzewania pomieszczeń w okresie grzewczym i chłodzenia latem. W urządzeniu funkcja chłodzenia jest wymiarująca dla wymienników ciepła. Powoduje to równocześnie możliwość ogrzania pomieszczeń przy zasileniu wodą o obniżonych temperaturach. Aparaty powinny być umieszczane na wysokości max 4 m.

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne (UGW/O 0-3)

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne z wentylatorami osiowymi przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji wnętrz pomieszczeń takich jak: hale przemysłowe, warsztaty, magazyny, pawilony handlowe, szklarnie itp. Przystosowane są w zasadzie do pracy na powietrzu obiegowym inne zastosowania wymagają oddzielnego rozpatrzenia warunków pracy.

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne (UGW/O 4-9)

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne z wentylatorami osiowymi przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń jak hale przemysłowe, warsztaty, magazyny, pawilony handlowe, szklarnie itp. Przystosowane są w zasadzie do pracy na powietrzu obiegowym, zastosowanie skrzynki czerpnej ogranicza wydajność aparatu zgodnie z danymi podanymi w karcie Sk. Cz./O.

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne elektryczne (AGE)

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne z wentylatorami osiowymi przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji takich pomieszczeń jak hale przemysłowe, magazyny, hurtownie, szklarnie itp.

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne sufitowe (UGW/MS)

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne sufitowe służą do ogrzewania i wentylacji pomieszczeń takich jak: hale przemysłowe, warsztaty, magazyny, pawilony handlowe itp. Nawiew powietrza realizowany jest z kierunku sufitu do strefy przebywania ludzi. Przystosowane są do pracy na powietrzu obiegowym. Inne zastosowania wymagają oddzielnego rozpatrzenia warunków pracy.

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne sufitowe (UGW/S)

Czerpnie dachowe służą do czerpania powietrza świeżego i jednoczesnego zabezpieczania obiektu przed opadami atmosferycznymi. Przystosowane są do połączenia z podstawami dachowymi PD/MS i PD/S.

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne ścienne z dolnym wypływem (UGW/D)

Aparaty służą do ogrzewania lub ogrzewania i wentylacji hal przemysłowych, magazynów itp. Konstrukcyjnie aparaty przystosowane są do zawieszania na ścianach lub słupach konstrukcyjnych na wysokości umożliwiającej bezpośredni nawiew powietrza do strefy ogrzewanej.

Chłodnie wentylatorowe (CHW)

Chłodnie wentylatorowe służą do chłodzenia cieczy, w tym głównie ciepłej wody, powietrzem zewnętrznym. Stosuje się je w zakładach przemysłowych, procesach produkcyjnych wymagających chłodzenia czynników chłodniczych i w innych obiektach, gdzie zachodzi potrzeba obniżania temperatury cieczy. Chłodnie są przystosowane do umieszczania na zewnątrz budynków.

Konwektor wentylatorowy podokienny (KW)

Konwektor wentylatorowy przeznaczony jest do ogrzewania i wentylacji wnętrz pomieszczeń wymagających więcej niż dwie wymiany na godzinę. Dotyczy to głównie pomieszczeń w lokalach użyteczności publicznej takich jak: szkoły, świetlice, biura itp.

GRZEJNIKI KONWEKTOROWE Grzejniki konwektorowe lamelowe ścienne z rurkami miedzianymi (GKM-S) Grzejniki konwektorowe ścienne z rurkami miedzianymi i ożebrowaniem lamelowym służą do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, uzyteczności publicznej, itp. Grzejniki składają się z: - wymiennika ciepła - obudowy Wymiennik ciepła umieszczony jest w dolnej części obudowy. Obudowa wykonana jest z blachy stalowej malowanej w kilku kolorach. Zadaniem obudowy jest ochrona wymiennika ciepła i zwiększenie przepływu powietrza przez wymiennik. W górnej cześci obudowy znajduje się kratka wylotowa ogrzanego powietrza. Obudowa jest przystosowana do zdejmowania przez użytkownika dla umożliwienia oczyszczania wnętrza grzejnika. Grzejniki konwektorowe ścienne z owalnymi rurkami stalowymi i nawijanym ożebrowaniem (GKS-S) Grzejniki konwektorowe ścienne z owalnymi rurkami stalowymi służą do ogrzewania pomieszczeń przemysłowych, magazynów itp. Są szczególnie dobrze przystosowane do zasilania z sieci ciepłowniczych. Ogrzewacze konwektorowe ścienne elektryczne (GKE-S) Ogrzewacze konwektorowe ścienne z wkładem elektrycznym służą do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności publicznej, itp. Ogrzewacze składają się z następujących podzespołów: - elementów grzejnych elektrycznych o mocy 300 - 1400 [W] - przewodu przyłączeniowego z wtyczką z zaciskiem ochronnym - przełącznika klawiszowego podświetlanego - termostatu regulującego temperaturę powietrza wypływającego KURTYNY POWIETRZNE Kurtyny powietrzne dla drzwi (KPD) Kurtyny powietrzne służą do ochrony przed napływem powietrza zewnętrznego w drzwiach oraz otworach budowlanych zewnętrznych, w sklepach, pawilonach handlowych, warsztatach itp. Kurtyny przystosowane są do czerpania i podgrzewania powietrza z wewnątrz pomieszczenia. Kurtyny przeznaczone są do zastosowania w drzwiach i otworach o wysokości ok. 2 m. Kurtyny powietrzne dla drzwi i bram (KPBB) Kurtyny powietrzne służą do ochrony przed napływem powietrza zewnętrznego w bramach lub otworach budowlanych zewnętrznych, w halach zakładów przemysłowych, w warsztatach, magazynach, pawilonach handlowych itp. Kurtyny przystosowane są do czerpania i podgrzewania powietrza z wewnątrz pomieszczenia. Mogą być również stosowane bez podgrzewania powietrza jako tzw. kurtyny \"zimne\". Kurtyny przeznaczone są do stosowania w bramach o wysokości od 3 - 6 metrów. Kurtyny mogą być umieszczone nad bramami lub obok bram, można stosować kilka kurtyn obok siebie. Kurtyny powietrzne dla drzwi i bram (KPDB 1-2) Kurtyny powietrzne do dużych drzwi i bram służą do ochrony przed niekontrolowanym napływem powietrza w drzwiach, bramach oraz otworach budowlanych zewnętrznych, w sklepach, pawilonach handlowych, warsztatach, magazynach itp. Kurtyny przystosowane są do czerpania i podgrzewania powietrza z wewnątrz pomieszczenia. Mogą być również stosowane bez podgrzewania powietrza jako tzw. kurtyny zimne. Kurtyny przeznaczone są do zastosowania w drzwiach, bramach i otworach o wysokości 2,5 ÷ 3,5. Kurtyny mogą być umieszczone nad bramami (pozioma pozycja pracy) lub z boków bram (pionowa pozycja pracy). Przy większych wysokościach lub szerokościach bram można stosować kilka kurtyn obok siebie. Kurtyny powietrzne dla drzwi i bram (KPDB 3-4) Kurtyny powietrzne dla bram służą do ochrony przed niekontrolowanym napływem powietrza w dużych bramach oraz otworach budowlanych zewnętrznych. Kurtyny przystosowane są do czerpania i podgrzewania powietrza z wewnątrz pomieszczenia. Mogą być również stosowane bez podgrzewania powietrza jako tzw. kurtyny \"zimne\". Kurtyny przeznaczone są do stosowania w drzwiach, bramach i otworach o wysokości powyżej 3,5m. Mogą być umieszczone nad bramami (pozioma pozycja pracy) lub z boków bram (pionowa pozycja pracy). Przy większych wysokościach lub szerokościach bram można stosować kilka kurtyn obok siebie. WENTYLATORY Wentylator dachowy z pionowym wylotem (WDV) Wentylator dachowy z pionowym wypływem powietrza służy do usuwania powietrza z hal produkcyjnych, magazynów, pawilonów handlowych itp. Usuwane powietrze nie może być zanieczyszczone oparami i gazami agresywnymi oraz pyłami o stężeniu przekraczającym 0,3 g/m3, a temperatura powietrza nie powinna przekraczać 50°C. Wentylatory dachowe (WD) Wentylatory wielkości 16, 20, 31,5 dostarczane są z silnikami trójfazowymi dwubiegowymi o obrotach ~900/1400 obr/min. Wentylatory wielkości 25 z silnikami trójfazowymi i o obrotach ~900 obr/min albo ~1400 obr/min. Wentylatory wielkości 40 z silnikami trójfazowymi i o obrotach ~670 obr/min albo ~900 obr/min. Dopuszczalna temperatura usuwanego powietrza wynosi 50°C. Wentylatory dachowe (WD-40 PLUS) Wentylator dachowy WD-40 PLUS służy do usuwania powietrza z hal produkcyjnych, magazynów, pawilonów handlowych itp. Usuwane zużyte powietrze może być zanieczyszczone oparami i gazami korodującymi oraz pyłami w granicach dopuszczalnych przepisami ze względu na ochronę środowiska. Wentylatory dachowe (WD-63) Wentylatory dachowe WD-63 przeznaczone są do usuwania powietrza z dużych hal produkcyjnych, magazynów, itp. Usuwane powietrze nie może być zanieczyszczone oparami i gazami Wentylatory dachowe osiowe (OWD) Wentylatory OWD przeznaczone są do bezpośredniego usuwania powietrza z pod stropu lub przez tłumik akustyczny. Wentylatory OWD dostarczane są z silnikami trójfazowymi o obrotach 625-2300 obr/min oraz jednofazowymi. Wentylatory dachowe przeciwwybuchowe (WDEx) Wentylatory dachowe przeciwwybuchowe typ WDEx przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń w których mogą powstawać mieszaniny wybuchowe palnych gazów i par cieczy z powietrzem. Mogą być stosowane w takich pomieszczeniach jak: acetylenownie, malarnie, pralnie chemiczne, magazyny chemiczne, itp. DESTRYFIKATORY Destratyfikatory (DSn) Destratyfikatory służą do wyrównywania temperatur pod stropem hal oraz w strefie pracy. Korzyści z ich stosowania osiąga się w obiektach o dużych lokalnych źródłach ciepła i wysokościach powyżej 6 m w przypadkach utrzymywania się warstwy znacznie cieplejszego powietrza pod stropem. PRZEPUSTNICE Przepustnica wielopłaszczyznowa (PWN) Przepustnice wielopłaszczyznowe typu PWN służą do regulacji strumieni objętości powietrza w instalacjach wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych. Regulacja wydajności może być realizowana automatycznie poprzez zamontowany bezpośrednio na przepustnicy siłownik - bądź ręcznie. CZERPNIE DACHOWE Czerpnia dachowa do UGW/S i UGW/MS (CZD/s CZD/MS) Czerpnie dachowe służą do czerpania powietrza świeżego i jednoczesnego zabezpieczania obiektu przed opadami atmosferycznymi. Przystosowane są do połączenia z podstawami dachowymi PD/MS i PD/S. Zespolona czerpnia powietrza (ZCP) Zespolone czerpnie powietrza stosowane są: - jako elementy zaczerpu powietrza świeżego w układach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. - do zabudowy nawiewnych otworów aeracyjnych (wietrzników), co pozwala na uzyskanie dużych wymian powietrza w zakładach przemysłowych o znacznych obciążeniach cieplnych (bez potrzeby stosowania urządzeń wentylacji mechanicznej). PODSTAWY DACHOWE Podstawy dachowe do aparatów sufitowych (PD/S) Podstawy dachowe służą do zamocowania czerpni dachowych CzD/S i skrzynek przyłącznych aparatów UGW/S i UGW/MS. Podstawy dachowe do osiowych wentylatorów dachowych (POWD) Podstawy dachowe służą do zamocowania wentylatorów dachowych OWD. Podstawy dachowe do wentylatorów dachowych (PWD) Podstawy dachowe służą do zamocowania wentylatorów dachowych WD i WD-40PLUS. Podstawy dachowe osiowych wentylatorów dachowych z tłumikiem (TOWD) Podstawy dachowe służą do zamocowania wentylatorów dachowych OWD. Mają również za zadanie obniżenie głośności pracy wentylatorów przenoszonej przez otwór wlotowy powietrza. TŁUMIKI WENTYLATORA Tłumik wentylatora dachowego (TWD) Tłumiki akustyczne stanowią dodatkowe wyposażenie wentylatorów dachowych. Służą do obniżenia głośności pracy wentylatorów przenoszonej przez otwór wlotowy powietrza. SKRZYNKI CZERPNE: Skrzynki czerpne do UGWD (SkCz/D) Skrzynki czerpne stanowią wyposażenie dodatkowe aparatów ogrzewczo-wentylacyjnych UGW/D. Służą do: - czerpania powietrza świeżego, obiegowego lub ich mieszaniny w dowolnym stosunku; - oczyszczenia powietrza w filtrze klasy EU - 2. Skrzynki czerpne do UGWO (SkCz/O) Skrzynki czerpne mogą stanowić dodatkowe wyposażenie aparatów grzewczo-wentylacyjnych UGW/O. Dla aparatów UGW/O wielkości 0÷3 stosowanie skrzynek należy uzgodnić z producentem. Skrzynki służą do: - mieszania w dowolnym stosunku powietrza świeżego i obiegowego; - wstępnego oczyszczania powietrza (tylko dla wielkości 4÷9) Skrzynki czerpne do UGWS (SkCz/S) Skrzynki czerpne mogą stanowić dodatkowe wyposażenie aparatów grzewczo-wentylacyjnych sufitowych UGW/S i UGW/MS. Dla UGW/MS stosowanie skrzynek należy uzgodnić z producentem. Skrzynki służą do: - mieszania w dowolnym stosunku powietrza świeżego i obiegowego; - wstępnego oczyszczania powietrza (tylko dla aparatów UGW/S) WYPOSAŻENIE DODATKOWE Skrzynki elektryczne typu FA (FA) Skrzynki elektryczne typu FA służą do zasilania oraz sterowania urządzeń grzewczo - wentylacyjnych. Umożliwiają regulację prędkości obrotowej poprzez zastosowanie transformatora regulacyjnego z 5 wyjściami napięciowymi. Poszczególne stopnie prędkości obrotowej są wybierane ręcznie. Skrzynki elektryczne dostarczane są w trzech wielkościach i trzech wersjach. Wielkości różnią się wartością prądu znamionowego, a przez to możliwością przyłączenia następnych urządzeń.